top of page

LITÁ PODLAHA

ANHYDRITOVÝ a CEMENTOVÝ litý potěr

Pomůžeme vám vybrat správnou skladbu podlahy pro vaši stavbu. Vše konzultujeme s ověřeným dodavatelem tak, aby skladba podlahy vyhovovala budoucí zátěži nebo podmínkám stavby.

Anhydritové potěry (Anhydrit) jsou dnes nejvyužívanější formou podlah pro použití podlahového vytápění nebo jako předfinální vrstva podlahy pod finální vrstvu. Anhydrit perfektně vede teplo a oproti běžným cementovým podlahám je mnohem méně problematický. Všechny výhody jsou tak na straně anhydritové podlahy, jediné úskalí je při realizaci v trvale vlhkých prostorách, ale například u  koupelny se toho rozhodně nemusíte bát.

Podlahové lité potěry se v naprosté většině aplikují na izolační vrstvu (např. polystyren), separační vrstvu (fólie) a případně se zalévá i podlahové topení. Tloušťku potěru musí určit projektant, který ví, jak bude kde podlaha zatížená. Dále také určí kde bude diletace, rozmístění a typ podlahového vytápění.

Snímek obrazovky 2019-04-12 v 14.06.12.p
Snímek obrazovky 2019-04-12 v 14.07.19.p
Snímek obrazovky 2019-04-12 v 14.09.55.p

PŘÍPRAVA PODKLADU

Příprava podkladu je nejdůležitější součástí celé realizace.


Očištění a vyrovnání podkladu, zvukově izolační okrajové pásky, izolační vrstvy (např. polystyrén) nebo separační fólie.

LITÍ POTĚRU

Samotné lití potěru není nijak náročné, ale stejně jako příprava je důležité nastavení správné konzistence materiálu.

Po dosažení požadované úrovně se potěr okamžitě zvibruje vibrační tyčí, aby byl potěr homogenní a odvzdušněný.

ZRÁNÍ POTĚRU

Průběh vysychání anhydritových potěrů je silně závislý na teplotě, vlhkosti prostředí a intenzitě výměny vzduchu. Nelze zobecnit délku vysychání (ta je dále nepřímo úměrná tloušťce nalévané vrstvy).

S celým procesem zrání vám předáme všechny naše zkušenosti, aby vše dopadlo tak, jak má.

PODLAHY: Services
PODLAHY: Pro Gallery

BETON NEBO ANHYDRIT?

Věčná otázka, na kterou asi nelze jednoznačně odpovědět, my svého favorita máme.

Mezi stavaři, ale také mezi veřejností probíhá opakující se diskuze, zda je na podlahy lepší klasická betonová podlaha nebo anyhdritový litý potěr (Anyhdrit). Každý z těchto materiálů má své pro a proti.

PODLAHY: Text

ANHYDRIT

ANHYDRIT.png

PRO a PROTI

+ 20% vyšší tepelná vodivost

+ samonivelační schopnost

+ nepraská (větší plochy bez dilatace)

+ lepší a rychlejší regulace vytápění

+ nanášení ve slabší vrstvě

+ nižší pracnost (rychlejší realizace)

- nevhodný do trvale vlhkého prostředí (závodní kuchyně apod.)

- menší akumulace tepla

BETON

BETON.jpg

PRO a PROTI

+ větší akumulace tepla

+ možnost vyspádování

+ nedeformuje se při styku s vodou

+ cenově výhodnější

- o 20% nižší tepelná vodivost

- pomalejší regulace tepla

- praskání betonu (největší slabina)

- náchylnost na smršťování

- při vysychání se zvedají rohy

- nutnost zvlhčovat při zrání

Nelze říci, že je jeden materiál jednoznačným vítězem. My si ale myslíme, že stavebnictví se vyvíjí, stejně jako používané produkty a Anhydritový litý potěr je ideálním produktem na podlahové topení do novostaveb.

Největším argumentem "betonářů"proti anhydritu je to, že nemá rád vlhkost. Ano, nehodí se do závodních kuchyní, do zděných saun v aquaparcích a podobně - nemáme ale problémy ani ve sprchových koutech a koupelnách (stejně se aplikuje hydroizolace) anebo se třeba sprchový kout vyšaluje a vybetonuje se spádem.

PODLAHY: Products

ANHYDRITOVÝ LITÝ PODLAHOVÝ POTĚR

Maxit plan 490 (C25), Maxit plan 480 (C30), Maxit plan 470 (C40)

Není anhydrit jako anhydrit... Stejně jako u všeho je i u anhydritu mnoho kvalit a nedá se srovnávat pouze cena. U anhydritu od společnosti Maxit jsme si jistí kvalitou a stálostí materiálu, proto nekupujeme levnější produkty, ale raději dbáme na kvalitu.

POJIVO

1 VKN-STAV, strojní omítky, sádrové omít

Při výrobě anhydritového litého potěru maxit se používá jako pojivo - jak již název napovídá – anhydrit. Výchozí lát- kou je zde přírodní anhydrit, který se těží ve velkém množství z našich vlastních podzemních surovinových zdrojů. Toto po- jivo reaguje s vodou na Calciumsulfatdi- hydrat a tím vytváří formu sádry s vysokou pevností.


Při výrobě cementového litého potěru maxit je naproti tomu používán cement, jako pojivo pro pevné povrchové plochy.

POTĚR

2 VKN-STAV, strojní omítky, sádrové omít

Příprava potěru se provádí za použití po- jiva, minerálních přísad a vody. Potěrová hmota je čerpatelná, tekutá, samonivelač- ní a samozhutňující.


Lité potěry maxit na bázi anhydritu mají dostatečně dlouhou dobu zpracovatel- nosti, nejméně 45 minut. Tak je možné
i velké plochy vytvářet na jedno lití. Litý potěr maxit je objemově stálý, tuhne pouze s velmi malým smrštěním, nevytváří povrchový šlem a nerovnosti a umožňuje pokládání i velkých ploch bez spár.

PŘÍPRAVA

3 VKN-STAV, strojní omítky, sádrové omít

Přípravné práce na hrubé podlaze jsou téměř totožné s pracemi s běžnými potěry. Nad izolační vrstvou je položena separační vrstva ve tvaru vany. Vrstva potěru v předepsané konzistenci se nalije v požadované tloušťce vrstvy. Nivelace
a odvzdušnění se snadno a jednoduše provádí vibrační tyčí.

PRODUKTIVITA PŘI ZPRACOVÁNÍ

4 VKN-STAV, strojní omítky, sádrové omít

Lité potěry maxit je možné realizovat na ploše více než 1000 m2 za den. Tím se zkracuje doba potřebná pro zhotovení a umožňuje tak rychlejší postup staveb- ních prací.


Pro míchání, dopravu a lití potěru se po- užívají silo-míchací pumpy m-tec SMP-FE, které umožňují dopravu materiálu přímo na místo výkonu činnosti i při větších vzdálenostech. Při používání litého potěru maxit není po odvzdušnění vibrační tyčí nutné žádné další vyhlazování povrchu

a broušení.

VYTÁPĚNÝ POTĚR

5 VKN-STAV, strojní omítky, sádrové omít

U podlahového vytápění mají lité potěry maxit tyto výhody: litý potěr výborně obtéká topné trubky a vytváří tak jejich homogenní uzávěr. Vzhledem k jeho pev- nosti v tlaku a v tahu za ohybu může být tloušťka vrstvy potěru tenčí než u běžných potěrů. Dobrá tepelná vodivost (žádné vzduchové kapsy) podporuje převádění tepla do prostoru a tím napomáhá energe- ticky úspornému vytápění.

VLHKÉ A SKLEPNÍ PROSTORY

6 VKN-STAV, strojní omítky, sádrové omít

Lité potěry mohou být pokládány v celém obytném prostoru bez omezení. To platí také pro vlhké prostory v domácnosti, jako jsou kuchyně, WC a koupelny bez spádu a podlahové výpusti. Protože
v koupelnách lze očekávat rozstřikování vody, chrání se potěr shora dodatečnou stěrkovou hydroizolací. Lité potěry mohou být navíc bez problémů pokládány na standardní hydroizolaci ve sklepních prostorech.

PODLAHY: Products

LITÉ PODLAHOVÉ POTĚRY

ANHYDRIT nebo CEMENTOVÝ POTĚR

Našlápnout a cítit se dobře. Abyste se opravdu ve svých vlastních čtyřech stěnách cítili jako doma, je rozhodující výběr správného materiálu. Podklad má totiž velký vliv na výsledný efekt.


Podlahové vytápění ve spojení s litými potěry Maxit vyhrává bitvu o nohy v teple. Vynikající tekutost potěru při lití zaručuje dokonale obalené topné trubky, a tím zajišťuje optimální převádění tepla a jeho distribuci v prostoru. Přitom potřebují lité potěry Maxit zhruba poloviční čas na zahřívání, než běžný potěr. To umožňuje použití nižší teploty topné vody v kotli a tím vyšší energetickou účinnost. Takže se můžete těšit na významné úspory energie.

Také z hlediska konstrukce a provedení představuje litý potěr své výhody. Může být proveden ve výrazně tenčí vrstvě. Pro vás to znamená získání dalšího prostoru, který můžete použít, například, pro doda- tečnou tepelnou izolaci nebo izolaci pro kročejový útlum.

Lité potěry maxit bodují i z hlediska stability a rychlosti zhotovení.
Úspora času šetří peníze. Zatímco běžné cementové potěry mohou být vytápěny až po 21 dnech, lité potěry maxit mohou být vytápěny obvykle již po 7 dnech. Můžete tak využívat své prostory se značným časovým předstihem.

Lité potěry Maxit jsou samonivelační.
U velkoplošných krytin je velkou výhodou, že mohou být pokládány na kompaktní plochy (s výjimkou dveřních průchodů, atd.) téměř bez spár.

Jsme vám k dispozici s odborným poradenstvím včetně konzultací přímo s výrobcem potěrových směsí. 

ANHYDRITOVÝ POTĚR

Tekutý samonivelační anhydritový litý potěr je určený pro realizaci vnitřních podlah. Umožňuje vytvořit ideálně rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu (dlažby, plovoucí podlahy, koberce, parkety, apod.). Anyhdritový potěr je vhodný pro většinu interiérových podlah, od bytových domů až po sportovní haly či rozsáhlé administrativní budovy.

Výhody:

 • Přírodní produkt - zdravotně nezávadný

 • Minimální tepelná roztažnost – minimum dilatačních spár

 • Vynikající tepelná vodivost

 • Malé tloušťky

 • Výborná zpracovatelnost

 • Vytápění možné již po 7 dnech

 • Samonivelační schopnost

 • Vysoká spolehlivost a bezporuchovost

 • Bez povrchových šlemů 

 • Velmi dobrá pevnost v tahu

 • Dřívější možnost procházení se 

Nevýhody:

 • Nehodí se do trvale vlhkých prostor (vnitřní bazén, vířivá vana apod.) Neplatí pro koupelny.

 • Doba celého procesu schnutí (dle stavebních podmínek)

CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR

Cementový potěr se hodí do bytových domů, administrativních prostor, sportovních hal, průmyslových objektů, bazénů, garáží, sklepů atd. Cementový potěr má oproti tomu anhydritovému jednu hlavní výhodu - může být ve vlhkých prostorech.

 • samonivelační vlastnosti

 • možnost využít v trvale vlhkých prostorech (závodní jídelny, sauny, wellness, garáž,  apod.)

 • minimální tlouťška 45 mm

 • Možnost přecházení po 3 dnech, lehké zatížení nejdříve po 7 dnech


Nevýhody​​

 • Nutnost vytváření většího množství dilatačních spár

 • Vytápění běžných potěrů je možné až po 21 dnech.

Jsme vám k dispozici s odborným poradenstvím včetně konzultací přímo s výrobcem omítkových směsí.

PODLAHY: Our Products
Certifikát Maxit, VKN-stav, strojní podl

CERTIFIKOVANÁ FIRMA

Chodíme na pravidelná školení od našich dodavatelů.

Věříme, že sledování novinek na trhu je velice důležité, abychom mohli našim zákazníkům poskytnout ty nejlepší služby.

Vždy je lepší využít kompletní systém od jednoho dodavatele, než brát každý materiál od někoho jiného jen kvůli nižší ceně.


Na školeních se mimo jiné dozvídáme i o chybách z praxe, abychom jim předešly na našich zakázkách. Myslíme si, že je lepší se poučit z chyb ostatních, než je udělat.

Díky našemu přístupu nás dodavatelé jako např. Maxit doporučují zákazníkům, kteří je osloví na přímo. Můžete se na nás zeptat...

PODLAHY: About
PODLAHY: Pro Gallery

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA - KONZULTACE

Rádi Vám pomůžeme s výběrem správné skladby fasády, aby bylo vše dle Vašich představ.
Pošlete nám pár upřesňujících informací, abychom se rychle zorientovali.

Děkujeme za odeslání!

PODLAHY: Potenciální prodeje
bottom of page